[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Johdon seminaarit
Opintomatkat
Aluetoiminta
Seniorirehtorit-jaosto
Vuoden ammattikoulutuksen johtaja
Jäsenkirjeet
Lausunnot


Järjestämme jäsenillemme koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Toimintaa on tarjolla sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Eläkkeelle jääneet seniorirehtorit toimivat SAJO ry:ssä omana jaostonaan.

Otamme aktiivisesti kantaa koulutuksen ajankohtaisiin asioihin antamalla lausuntoja osallistumalla työryhmiin.


Kiinnostavaa ohjelmaa Ammatillisen koulutuksen johdon seminaarissa


Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari järjestetään vuosittain syys-lokakuussa. Ajankohtaisten luentoaiheiden lisäksi seminaarin yhteydessä järjestetään SAJO ry:n vuosikokous.

Katso seminaarien lehdistötiedotteet, ohjelmat ja esitysmateriaalit blogista.

 

Tietoa, elämyksiä ja kontakteja opintomatkoilta


Kesäkuun alkupuolella SAJO ry järjestää jäsenistölleen opintomatkan. Matkan ohjelmana on tyypillisesti kohdemaan ammatillisen koulutuksen rakenteisiin ja käytäntöihin sekä työelämäyhteyksiin tutustuminen.


Aluetoimintaa lähellä sinua


SAJO ry aktivoi ammatillisen koulutuksen johdon alueellista verkostoitumista aluetoiminnan kautta. Ole yhteydessä oman alueesi alueyhdyshenkilöön:

Itä-Suomi/Pohjois-Savo: Kirsi Pulkkinen, Ylä-Savon ammattiopisto
Pohjois-Suomi: Raimo Sivonen, Kainuun ammattiopisto
Pohjanmaa: Maria Murtomäki, KEO (vara-aluevastaava Aila Ylihärsilä, Sedu)
Keskinen Suomi: Helena Koskinen, Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu)
Lounais-Suomi: Teija Tiirikka, WinNova
Uusimaa: Karri Koli, Varia
Kaakkois-Suomi: -

 

Seniorijaosto jatkaa yhteyksiä eläkkeellä


Eläkkeelle jäävät yhdistyksen jäsenet voivat siirtyä emeritus-/emerita-jäseniksi. He eivät maksa yhdistykselle jäsenmaksua, mutta voivat osallistua Seniorijaoston toimintaan.

Jaoston yhteyshenkilönä toimii Anna-Maria Jääskeläinen. Häneen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla annamaria.jaaskelainen[ät]gmail.com.

Säännöt

1 § Jaoston nimi on Seniorirehtorit.

2 § Jaoston tarkoituksena on SAJO ry:n toiminnassa ja ammatillisessa koulutuksessa muodostuneen verkoston ylläpito ja verkostoon kuuluminen. Jaoston tarkoituksena on seniorirehtorien yhteenkuuluvuuden ylläpito. Jaoston tarkoituksena on myös seniorirehtoreiden etujen kehittäminen ja heidän hyvinvointinsa edistäminen.
Jaoston jäsenten osaaminen on tarvittaessa SAJOn käytettävissä.

3 § Jaosto toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia ja kursseja, pitämällä esitelmiä ja luentotilaisuuksia, tekemällä teatteri-, konsertti- ja virkistysmatkoja sekä osallistumalla SAJOn järjestämiin tilaisuuksiin. Jaosto toimii seniorirehtoreiden välisenä yhdyssiteenä. Seniorirehtorit kokoontuvat vähintään kerran vuodessa. Pääsääntöisesti syksyllä pidetään jaoston vuosikokous. Toimihenkilöt kokoontuvat tarvittaessa.

4 § SAJO:n hallitus päättää sääntöjen 4§:n mukaisesti seniorirehtorien jäsenyydestä. Jaostoon voivat kuulua eläkkeelle siirtyneet jäsenet. Jaostoon voivat kuulua myös eläkkeelle jääneet SAJOn toimintaa merkittävästi tukeneet ammatillisen koulutuksen keskeiset vaikuttajat.

5 § SAJO voi avustaa jaoston toiminnan ylläpitämistä erikseen määritellyllä tavalla. Jaoston toiminnassa jaoston jäsenet vastaavat itse matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuk-sistaan kokousten ja tapaamisten yhteydessä.
Jaosto voi hakea tukea käytännön toimintaan ja järjestelyihin mm. oppilaitosten omistajayhteisöiltä.

6 § SAJO:n sihteeri, jäsenrekisterin pitäjä sekä jaoston sihteeri muodostavat yhteydenpito-verkoston koskien muutoksia jäsenrekisterissä. Jaosto on aktiivinen jäsenten tietojen päivittämisessä. Aluevastaavien tietoja tulee voida hyödyntää osoitteiston ylläpidossa.

7 § SAJO:n hallitus nimeää jaostolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

8 § SAJO:n hallitus päättää seniorirehtorien osallistumisesta SAJO ry:n kesämatkoille ja osallistumisen ehdoista.

 

Vuoden ammattikoulutuksen johtaja


SAJO ry valitsee vuosittain Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajan. Valinta julkaistaan Ammatillisen koulutuksen johdon seminaarissa syys-lokakuussa. Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtaja on valittu vuodesta 1994 lähtien. Valinnassa yhdistys kiinnittää huomiota erityisesti seuraavien kriteerien täyttymiseen:

  • toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammattiopetuksen kentällä
  • kyky visioida tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja niiden pohjalta kehittää ammatillista koulutusta
  • oman työyhteisön kehittäminen
  • huomattavat luottamustehtävät
  • kirjallinen toiminta sekä muut mahdolliset ansiot.

Vuoden ammattikoulutuksen johtajiksi on valittu:

2019 Hannu Koivula | 2018 Tiina Immonen | 2017 Pirjo Peltola | 2016 Pekka Aittoniemi | 2015 Matti Yli-Lahti | 2014 Pentti Väisänen | 2013 Tuula Lapila | 2012 Sixten Snellman | 2011 Marja-Liisa Nevalainen | 2010 Marita Modenius | 2009 Pentti Ruotsalainen | 2008 Reija Lepola | 2007 Pasi Kankare | 2006 Kerttu Maunu | 2005 Jyrki Turunen | 2004 Rabbe Ede | 2003 Keijo Pesonen | 2002 Mikko Koivukangas | 2001 Pekka Kolehmainen | 2000 Risto Ilomäki | 1999 Olli Suominen | 1998 Kauko Niinikoski | 1997 Pentti Lintala | 1996 Veli Asikainen | 1995 Saara Kotamäki | 1994 Pentti Rauhala


Yhdistyksen ja kentän ajankohtaiset asiat jäsenkirjeissä


Puheenjohtajan kokoama jäsenkirje julkaistaan sajory.fi:n blogissa ja lähetetään jäsenille sähköpostitse. Jäsenkirje ilmestyy tarpeen mukaan, tyypillisesti 4–5 kertaa vuodessa.

 
Lausunnoilla vaikutetaan Suomen koulutuspolitiikkaan


Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry on antanut seuraavat lausunnot ajankohtaisiin koulutuksen kehittämiseen liittyviin lausuntopyyntöihin:

2020
Esitys: Julkisen alan koulutustoimen esimiesten nimikkeiden ja palkkojen tarkistaminen (13.5.) | Kannanotto: Oppivelvollisuuden laajennuksen valmistelulle lisäaikaa (26.3.)

2019
Opiskelijaksi ottamisen asetuksen muuttaminen (14.1.) |  Ammatillinen koulutus vuoden 2020 talousarvioesityksessä (17.10.)

2018
Kuuleminen, Valtion TA2019, eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto (3.10.) | Opiskelijapalaute (8.5.) Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi (26.2.) | SORA-tutkinnoista ja oikeudesta muuhun maksuttomaan ruokailuun johtuvat muutokset (26.1.)

2017
Ammatillisen koulutuksen reformin asetukset (11.8.) | Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteet (4.7.) | Valmiina valintoihin II (29.5.) | Kuuleminen (4.5.) | Toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä (9.3.)

2016
Lausunto Ammatillisen koulutuksen lakiesitys (19.12.) | HE esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (17.11.) | HE esitys eduskunnalle rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (7.11.) | Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (7.10.) | Lausunto hallituksen esitykseen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (14.8.) | Lausunto ammatillisten koulutusten lakien 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (12.4.) | Lausunto lakiesityksestä OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseksi (8.4.) | Näkemyspyyntö koulutussopimusta koskevaan jatkoselvitykseen (31.3.) | Lausunto rekisteristä ja järjestämisluvasta 2016 (4.3.) | Koulutussopimus (19.2.)